Voľný priestor - pôdorys

Voľný priestor – pôdorys