máj
03

Zmena ÚPN – pozemky Nad Jazerom pri Slaneckej ceste

Zmena ÚPN - pozemky Nad Jazerom pri Slaneckej ceste