Predaj stavebných pozemkov v okolí Nitry, obec Rumanová
Rumanová, Slovenská republika

· pozemok (predaj pozemkov)

Predmet predaja:

Predáme stavebné pozemky  vyňaté z ornej pôdy nachádzajúce sa v extraviláne obce Rumanová, okres NITRA, o výmere 37 197 m2 vhodné na priemyselnú výrobu, sklady resp. ľahký priemysel v zmysle územného plánu obce Rumanová. Pozemok  je  majetkovo vysporiadaný  vo vlastníctve spol. LABAŠ s.r.o.

Charakteristika územia:

Pozemok  sa nachádza v katastrálnom území obce Rumanová v juhozápadnej časti popri štátnej komunikácií III/51311. Je na okraji zastavaného územia a susedí s objektmi bývalého poľnohospodárskeho podniku, ktorý tohto času je využívaný na podnikateľské účely bez živočíšnej výroby. Na území sa nenachádzajú chránené územia podľa osobitných predpisov a nepatrí do zaťažených oblastí z hľadiska ochrany ovzdušia.

Inžinierske siete:

V danom území je vytvorená možnosť vhodného napojenia na elektrickú energiu, zemný plyn a verejný vodovod.

Obec Rumanová:

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156, obec sa rozprestiera na ploche 11,6 km2 s počtom obyvateľov 775 ( r. 2006).

Lokalita

Výber priestorov

  • Plocha: -
  • Typ priestorov: -
  • Mesto: -
  • Info o budove: -
  • Popis: -
  • Fotogaléria: -

Lokalita

Kontakt
    Podobné nehnutelnosti (27)