Predaj pozemkov Dobrohošť – Žitný ostrov
Dobrohošť, Slovenská republika

$29/m2 · pozemok (predaj pozemkov)

Predáme pozemky – ornú pôdu, nachádzajúce sa v extraviláne obce Dobrohošť, okres Dunajská streda, o výmere 73 289 m2 vhodné na výstavbu rodinných domov a rekreácie. Pozemky sú majetkovo vysporiadané vo vlastníctve spol. LABAŠ s.r.o.

Predajná cena pozemkov

35 €/m2

Charakteristika územia

Obec DOBROHOŠŤ sa rozprestiera medzi starým korytom Dunaja a jeho novovybudovaným umelým kanálom, cca 20 km južne od Bratislavy. Prístup je možný po nových cestných komunikáciách od Bratislavy, smerom na hranicu s Maďarskom, zo smeru od Gabčíkova cez hrádzu hydroelektrárne, alebo preplavením sa kompou od Šamorína.
Región je čoraz častejšie vyhľadávaný, predovšetkým kvôli vodnej turistike a rekreácii, čomu zodpovedajú i investície do budovania infraštruktúry. V súčasnosti prebieha rozvoj aj k smerom k skvalitneniu a spríjemneniu života obyvateľov obce, nakoľko sa táto lokalita stáva atraktívnou aj pre trvalé usadenie. Rozmach prežíva stavba nových rodinných domov a zvyšujúci sa počet obyvateľov.

počet obyvateľov: >390

rozloha: 480 ha

1. pís. zmienka: v roku 1238

Lokalita sa opiera o existenciu atraktívnych prírodných daností blízkeho okolia ako je ramenná sústava Dunaja, pomerne zachovalé lužné lesy, prírodné kúpanie na jazerách Malého Žitného Ostrova a v neposlednom rade čisté ovzdušie a príjemné klimatické podmienky Žitného Ostrova. Z technických daností je územie zaujímavé blízkym vodným dielom v Gabčíkove a v Čuňove, kvalitnými komunikáciami okresu, dostupnosťou inžinierskych sietí a plnohodnotným kultúrno-spoločenským zázemím, ktoré poskytuje blízke okresné sídlo.
Lokalita predávaných pozemkov sa nachádza v tesnej blízkosti IBV Bývanie pri hrádzi, kde je navrhovaných 58 stavebných pozemkov.

Športové – relaxačné aktivity

leto: plávanie, bicyklovanie, golf, tenis, jogging, rybárčenie, korčuľovanie, potápanie
zima: korčuľovanie na zamrznutom jazere, plánované wellness stredisko, rybolov

Možnosti v okolí

vodné motošporty a rybolov (vodná nádrž Hrušov), prístav jácht, areál vodných športov v Čuňove, rafting, korčuľovanie na hrádzi, jazda na koni, vodné túry a splavovanie na rozsiahlom ramennom systéme Dunaja, turistika v lužných lesoch, múzeum moderného umenia Danubiana, termálne kúpalisko v Gabčíkove, výlety na lodi na Gabčíkovskej nádrži, potápanie v neďalekých jazerách.

Lokalita

Výber priestorov

  • Plocha: -
  • Typ priestorov: -
  • Mesto: -
  • Info o budove: -
  • Popis: -
  • Fotogaléria: -

Lokalita

Kontakt
    Podobné nehnutelnosti (27)