Košice – Južné mesto
Košice, Slovenská republika

· pozemok (predaj pozemkov)

Predáme stavebné pozemky nachádzajúce sa v intraviláne mesta Košice, okres Košice IV, patriace do mestskej časti Košice – Juh, katastrálneho územia Južné mesto o výmere 43 716 m2 , lokalita VŠA. Pozemky sú majetkovo vysporiadané vo vlastníctve spol. LABAŠ s.r.o.

Popis územia

Uvedené územie pre budúcu výstavbu sa nachádza v zastavanom území vyššej občianskej vybavenosti, kde dané územie je zastavané obchodnými centrami Optima, OBI, Hornbach, benzínovou čerpacou stanicou OMV a autopredajňou Citroen a Mazda. Uvedené obchodné centrá sú nízkej zástavby s dobudovanou infraštruktúrou.

Územie je vybavené dopravným napojením z ulice Moldavská svetelnou križovatkou a štvorprúdovou komunikáciou s odbočovaním na parkoviská Hornbach a OBI. Taktiež je vybudovaná sieť peších a cyklistických komunikácií.
Podľa poslednej aktualizácie Územného plánu je funkčné využitie pozemkov pre občiansku vybavenosť (obchod, výstavníctvo, služby, administratíva, kultúra, šport)

V rámci výstavby futbalového štadióna sa plánuje umiestnenie terminálu integrovanej koľajovej dopravy v jeho blízkosti, rozšírenie parkovísk pre futbalový štadión a športovú halu
Podmienky zástavby sú definované v záväzných regulatívoch pre usporiadanie územia

Inžinierske siete

Všetky v dosahu na hranici pozemku

Predajná cena pozemkov

V závislosti na podmienkach.

Lokalita

Výber priestorov

  • Plocha: -
  • Typ priestorov: -
  • Mesto: -
  • Info o budove: -
  • Popis: -
  • Fotogaléria: -

Lokalita

Kontakt
    Podobné nehnutelnosti (27)